Angkor What?

Andra dagen i Phnom Pehn tog vi en dagstur till Siem Reap for att besoka Angkor Wat och de ovriga narliggande templena. Eftersom vi ville ta oss vidare till Vietnam sa fort som mojligt tog vi endast endagsbiljetter till templena. De flesta sager att man behover minst tre dagar for att se allting, men vi tyckte det rackte gott och val med en dag. For ovrigt var Angkor Wat helt MAGISKT! Alla borde besoka det nagon gang under sitt liv.


Har ar vi utanfor Angkor Wat. Sarongen var inte direkt sval och behaglig, men behovdes for att visa respekt.


RSS 2.0